Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google

Kako prenesti turistični bon?

Prenos turističnega bona je možno opraviti, zgolj med določenimi sorodniki in partnerji, a le v celoti. Za legitimen prenos pa je potrebno izpolniti prijavo, ki jo prilagamo v članku.

Vlada RS je v ponedeljek, 08.06.2020, sprejela uredbo, ki določa podrobnosti koriščenja turističnega bona, katerega bo prejel vsak državljan Slovenije, s stalnim prebivališčem v državi. 
Veliko vprašanj pa je bilo na temo prenosljivosti bona – ali bo bon prenosljiv in komu ga bomo lahko podarili.

Sestra bona ne more podariti bratu

Med brati oziroma sestrami bona ni mogoče prenesti. Bon je mogoče prenesti med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena. Uredba določa, da lahko otrok prenese bon na starše, stare starše in obratno. Prav tako lahko bon prenese otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja na drugega zakonca ali zunajzakonskega partnerja in obratno. Boni so prenosljivi tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, kadar to niso njihovi starši.

Bone lahko med sabo prenesejo tudi zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Potrebno pa je tudi vedeti, da je prenos turističnega bona možen zgolj v celotni vrednosti. V primeru, da ste nekaj bona že porabili, preostanek ne morete prenesti na drugo osebo.

V nastanitev je potrebno prinesti izjavo

Oseba, ki bo koristila prenešen turistični bon, mora s seboj prinesti izjavo, ki vsebuje:

  • ime in priimek EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (prenosnik)
  • ime in priimek EMŠO zakonitega zastopnika oz. skrbnika prenosnika, če ga ima
  • ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (pridobitelj)
  • sorodstveno oz. pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem
  • datum in podpis prenosnika, njegovega zastopnika oz. skrbnika

Izjavo upravičenca o prenosu bona dobite tukaj.

Vse informacije o turističnem bonu pa najdete na tej povezavi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kako prenesti turistični bon?

Prenos turističnega bona je možno opraviti, zgolj med določenimi sorodniki in partnerji, a le v celoti. Za legitimen prenos pa je potrebno izpolniti prijavo, ki

MountVacation Bon

Tukaj najdete vse podrobnosti v zvezi z “MountVacation bonom”, ki je vezan na rezervacije opravljene s turističnim bonom. Vsaka oseba, ki unovči oziroma opravi rezervacijo